Expertises

Binnenstedelijke ontwikkeling

Binnenstedelijke ontwikkeling vraagt een specifieke expertise.

Eerst kijken naar de bestaande omgeving, hoe maken wij het nieuwe heden passend in het verleden. Wie zijn de huidige bewoners of gebruikers? Moeten wij tijdelijke huisvesting elders regelen. Wat betekent de omgeving voor de nieuwe ontwikkeling. Welke risico’s geeft bouwen met de omliggende gebouwen? Denk hier aan trillingen, bronbemaling etc.  Hoe verlopen de vergunningsprocedures?

Ontwikkelen op een postzegel vraagt om een strakke planning en duidelijke afspraken. Om de overlast tot een minimum te beperken kunnen wij gebruik maken van HUBS aan de rand van de stad, zodat we het aantal verkeersbewegingen beperken en de beperkte ruimte zo efficiënt mogelijk kunnen inrichten.

Bouwen in binnenstedelijk gebied vraagt creativiteit en Innovatie.

Renoveren van fundering tot dak

I&B Ontwikkel bv heeft de kennis in huis om uw pand grondig aan te pakken. Hierbij zorgen wij ervoor dat uw pand weer op een nieuwe fundering komt te staan en er een complete aanpak van het pand wordt gerealiseerd. Kortom, een aanpakt van top tot teen, vanbinnen en vanbuiten. Dit doen wij door gebruik te maken van circulaire materialen en de laatste technieken op het gebied van installaties en luchtdicht bouwen.

Transformatie van vastgoed

Transformatie biedt kansen, een nieuwe invulling geven aan een bestaand gebouw. I&B Ontwikkel BV zoekt samen met u naar mogelijkheden voor uw bestaande vastgoed. Het creëren van een verbeterde versie van uw bestaande object, waarde creëren voor bewoners, gebruikers en zijn omgeving. Gebouwen een 2e leven geven, dat is ons vak.