Over IB Ontwikkel

Video afspelen
IMG_2448

Ontstaan vanuit de overtuiging dat we samen meer kunnen dan alleen hebben Bouwgroep Buitenhuis en BV Intersell in 2015 I&B Ontwikkel BV opgericht.

Door gebruik te maken van elkaars kennis, kunde en uitwisseling van personeel, ontstaat er een flexibele ontwikkelaar met verstand van bouwen.

Door onze kennis van bouwen, zijn wij instaat om in het voortraject de juiste inschatting te maken over de technische en financiële haalbaarheid van uw ontwikkeling.

Ons doel is om samen met u als opdrachtgever in een vroeg stadium de mogelijkheden van u bezit helder te hebben. Deze mogelijkheden om te zetten in een bouwplan en deze zelf tot uitvoer te brengen binnen de gestelde kwaliteit, kosten en tijd

I&B Ontwikkel BV wil als vaste partner een positieve bijdrage leveren in het groot randstedelijke gebied voor woningcorporaties en beleggers om deze uitdaging te realiseren. Dit doen wij door de krachten met onze onderaannemers te bundelen en daarmee creatieve, uitdagende, duurzame en waar mogelijk circulaire woningbouw oplossingen te bedenken en te realiseren met een vooraf ingeschat risico.

I&B Ontwikkel BV
Denkende Doeners

Onze meerwaarde: efficiëntie, kennisdeling, gezamenlijke inkoop, bouwteam, gebundelde capaciteit, doorlooptijd, kwaliteit, korte lijnen, omgevingsvergunning, bewonersparticipatie, ontzorgen van A tot Z., waardevermeerdering, meer dan 100 jaar gezamenlijke ervaring.