De werkwijze van IB Ontwikkel BV

Onze opdrachtgevers goed van dienst zijn, werken wij met de volgende vaste stappen.

I&B Ontwikkel BV dit in 4 stappen.

Stap 1.

 • Staat van onderhoud inzichtelijk maken
 • Kansen en mogelijkheden bekijken.
 • renovatie, transformatie, verduurzaming vastgoedportefeuille opdrachtgever.
 • Risico’s bepalen
 • Financiële gevolgen uitwerken.

Stap 2.

 • Samen maken we een keuze
 • Uitwerken van keuze opdrachtgever
 • Uittekenen van plan.
 • Voorbereidingen bouwplan
 • Opstarten vergunningsaanvraag.
 • Gesprekken met bewoners en gebruikers

Stap 3.

 • Vergunningstraject afronden.
 • Opstarten uitplaatsing.
 • Uitvoeringsgereed maken scenario
 • Start bouw
 • Bouwbegeleiding

Stap 4.

 • Oplevering
 • Financiële afhandeling.
 • Aanleveren nieuwe revisietekeningen.
 • Overdracht garantie bepalingen.

Deze stappen kunnen wij afstemmen op de interne werkprocessen van de opdrachtgever.